Fysiotherapie Violette

'Een vrolijk hart bevordert de genezing'Geriatrie fysiotherapie

In Juli 2017 heeft Violette haar masterstudie tot geriatrie fysiotherapeut afgerond en op 7 oktober mocht zij haar diploma in ontvangst nemen. Violette heeft deze driejarige opleiding gevolgd aan de SOMT University of Physiotherapy in Amersfoort. Een van de redenen voor het volgen van deze opleiding is dat ouderen die voorheen opgenomen werden in een verzorgings- of verpleeghuis vanwege veranderde wetgeving en bezuinigingen langer thuis moeten blijven wonen. Deze ouderen zijn gebaat bij de meer specialistische behandeling die een geriatrie fysiotherapeut kan bieden.

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. (www.defysiotherapeut.com)