Fysiotherapie Violette

'Een vrolijk hart bevordert de genezing'Tarieven

Voor gecontracteerde fysiotherapie gelden de tarieven zoals met uw zorgverzekeraar is afgesproken. U ontvangt dan geen nota van ons. Wanneer u niet (voldoende) verzekerd bent, gelden in 2019 de volgende tarieven:

Zitting fysiotherapie

 € 29,50

Zitting oedeemtherapie

€ 41,50

Zitting geriatrie fysiotherapie 

€ 41,50

Zitting manuele therapie

€ 41,50

Intake & onderzoek na screening

 € 38,50

Intake & onderzoek na verwijzing  

€ 38,50

Telefonisch consult

€ 0,00

Toeslag aan huis

€ 10,00

Toeslag in inrichting

€ 5,00

Niet nagekomen afspraak

€ 15,00